info@zomeropera.be |+32 477 675592 Ticket-Service |NL. / FR. / EN. / DE.

Wordt het bedrag van mijn betaalde tickets teruggestort wanneer ik beslis om toch niet te komen?

Omwille van administratieve redenen is dit niet mogelijk.  
In geval Zomeropera de voorstellingsreeks dient te annuleren wegens Covid, worden de reeds gestorte ticketgelden integraal terugbetaald.  
Indien Zomeropera een voorstelling dient te annuleren waarvoor u geboekt heeft, zullen wij met u bekijken of een andere datum schikt. 
Zoniet betaalt Zomeropera de reeds gestorte ticketgelden terug.
Wij verwijzen naar de aparte rubriek ‘Algemene verkoopsvoorwaarden’